Sääksjärven rantaosayleiskaava

Kuulutus

Sääksjärven rantaosayleiskaava

Sääksjärven rantaosayleiskaavan käsittää koko Sääksjärven ranta-alueet. Rantaosayleiskaavalla määritellään Sääksjärven rantarakennusoikeus sekä rakennuspaikkojen sijoittuminen.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätöksellään 8.6.2021 § 30 kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus pidetään yleisesti nähtävänä 16.6. – 16.7.2021. Vimpelin kunnanvirastolla, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli aukioloaikoina, kunnan kotisivuilla https://www.vimpeli.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavat, sekä kunnanviraston kiinnioloaikana Vimpelin kirjastossa 5. – 16.7.2021 aukioloaikoina.

Muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti 16.7.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi tai postitse osoitteella Vimpelin kunta/Tekninen lautakunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Viestin otsikkoon/kirjekuoreen merkintä ”muistutus rantaosayleiskaava”

Lisätietoja:
FCG, DI Timo Leskinen p. 040 508 9680 timo.leskinen(at)fcg.fi
Vimpelin kunta, tekninen johtaja Ville Karjalainen p. 040 651 7191, ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

 

Vimpelissä 15.6.2021
Vimpelin kunta

KAAVAEHDOTUSMATERIAALIT:

Vimpeli Sääksjärvi kaavakartta.pdf
Määräykset Sääksjärven.pdf
OAS Sääksjärven ROYK 2021.pdf
SEL Sääksjärven ROYK_ehd.pdf