Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitos tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti määräysten mukaista talousvettä ja huolehtii jätevesien käsittelystä niille annettujen lupaehtojen mukaisesti.

Vimpelin kunnan toimittama talousvesi on laadukasta ja täyttää talousvesiasetuksen mukaiset määräykset. Veden kovuutta kuntalaiset kysyvät satunnaisesti. Vimpelin kunnan jakama pohjavesi on pehmeää 0,47 mmol/l eli 2,61 odH. 

Vesi- ja viemärilaskutus:

Asiakkaita laskutetaan pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.
Laskutusvälit on:
1.1.-31.3. (arviolasku)
1.4.-30.6. (arviolasku)
1.7.-30.9. (tasauslasku)
1.10.-31.12. (arviolasku)

Kuluttajille lähetetään postitse mittarinlukukortit elo-syyskuun aikana, jotka tulee palauttaa täytettyinä määräaikaan mennessä.

Laskutukseen liittyvät yhteydenotot puhelimitse 040 - 572 3682 tai sähköpostitse vesihuoltolaitos(at)vimpeli.fi

Vesihuoltolaitoksen taksat 2020 / Kunnanhallituksen päätös 9.9.2019 § 188
Kunnanhallituksen päätös korotuksista 15.12.2023 § 319

PERUSMAKSUT: 2020-31.3.2024 sis. ALV 24 % Maksut 1.4.2024 alkaen sis. ALV 24 %
Vesi 53,08 €/vuosi 65,82 €/vuosi 61,08€/vuosi 75,74 €/vuosi
Jätevesi 53,08 €/vuosi 65,82 €/vuosi 61,08 €/vuosi 75,74 €/vuosi
Vesi (rivi- ja kerrostalot, joissa yli 3 huoneistoa) 106,16 €/vuosi 131,64 €/vuosi 106,16 €/vuosi 131,64 €/vuosi
Vesi (huoneistokohtainen mittaus) 26,53 €/vuosi 32,90 €/vuosi 26,53 €/vuosi 32,90 €/vuosi
Jätevesi (rivi- ja kerrostalot, joissa yli 3 huoneistoa) 106,16 €/vuosi 131,64 €/vuosi 106,16 €/vuosi 131,64 €/vuosi
Jätevesi (huoneistokohtainen mittaus) 26,53 €/vuosi 32,90 €/vuosi 26,53 €/vuosi 32,90 €/vuosi

 

KÄYTTÖMAKSUT: 2020 sis. ALV 24 % Maksut 1.4.2024 alkaen sis. ALV 24 %
Vesi 1,21 €/m3 1,50 €/m3 1,31 €/m3 1,62 €/m3
Jätevesi 2,48 €/m3 3,08 €/m3 2,83 €/m3 3,51 €/m3
Umpikaivoliete 4,24 €/m3 5,26 €/m3 4,24 €/m3 5,26 €/m3
Sakokaivoliete 16,98 €/m3 21,06 €/m3 16,98 €/m3 21,06 €/m3

Kunnanvaltuuston päätös 9.12.2020 § 124

LIITTYMISMAKSUT: 2020 sis. ALV 24%
Vesiliittymä 1000,00 € 1240,00 €
Viemäriliittymä 2600,00 € 3224,00 €

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot