Ympäristö

Ympäristönsuojelu hoitaa teknisen lautakunnan ja sen viranhaltijan hoidettavaksi laissa tai sen nojalla johtosäännöllä määrättyjä ympäristönsuojelun tehtäviä. Ympäristönsuojelu huolehtii suunnittelusta ja kehittämisestä sekä ympäristön tilan seurannasta. Lisäksi ympäristösuojelu neuvoo, tiedottaa ja tekee aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Vimpelin kunnanvaltuusto on 6.2.2023 hyväksynyt uudet ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot:
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044-2970 364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi