Rakentamisen lupahakemuksiin liitettävät asiakirjat

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT

Rakennuslupa haetaan pääsääntöisesti sähköisesti lupapiste.fi:ssä. Palveluun reksiteröidytään omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköisen rakennuslupahakemukseen lisättävät liitteet:

Rakennuspiirustukset

 • Pohjakuva, mittakaava 1:100 (pienet 1:50)
 • Leikkauskuva, mittakaava 1:100 (1:50)
 • Julkisivukuva, mittakaava 1:100
 • Hormileikkaus, mittakaava 1:20 (tarvittaessa)
 • Asemapiirros, mittakaava 1:500
  • Piirroksessa on osoitettava rakennusten mitat, etäisyys rajoista, viemäröinti, vesijohto, sähkölinjat ym.

Selvitys tontin hallintaoikeudesta  

 • Lainhuuto tai vuokrasopimus

Karttaote   

 • Haja-asutusalueella mittakaavassa 1:10 000
 • Kaava-alueella mittakaavassa 1:2 000

Hakemuslomakkeet

 • Energiaselvitys (tarvittaessa)
 • Energiatodistus (tarvittaessa)
 • Selvitys naapurin kuulemisesta
 • Haja-asutusalueella selvitys jätevesien käsittelystä

Suunnittelijat ja työnjohtajat

 • tehdään sähköisesti lupapisteeseen

 

Toimenpideilmoituksia emme Lupapisteen kautta käsittele, lomake löytyy alta.

Lomakkeita:

Lupahakemus toimenpideilmoitusta varten

Naapurien kuuleminen