Rakentaminen

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka huolehtii rakentamisen neuvonnasta, lupakäsittelystä ja valvoo rakennetun ympäristön tilaa kunnassa.

Rakennustarkastaja myöntää luvat mm. omakotitaloihin, varastoihin, loma-asuntoihin sekä pienempiin hallirakennuksiin. Rakennustarkastaja suorittaa myös lupiin liittyvät katselmukset.

Lautakunta päättää isommista rakennusluvista, esim. teollisuushallit ja navetat.

Rakentamista ohjaa pääasiassa Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen rakennusmääräyskokoelma ja kunnan alueelle hyväksytty rakennusjärjestys. Lisäksi kunnan alueella on asemakaava, ranta-alueilla ranta-asemakaavoja ja yleiskaavoja, jotka määrittelevät niille alueille rakentamisen. Lisäksi on erinäisiä säännöksiä ympäristölaissa, tielaissa jne.

Vimpeli sähköistää rakennuslupa-asioinnin:

Lupapiste on uusi luvan hakemisen paikka kaikille rakentamisen tahoille
Vimpelin kunta on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

Vimpeli on ottanut Lupapisteen käyttöön 1.6.2017 alkaen. Palvelu kokoaa rakennuslupien kanssa toimivat eri tahot yhteiseen osoitteeseen ja mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Periaatteessa neuvontaa on voinut antaa Lupapisteen kautta jo aikaisemminkin, mutta sitä ei ole juurikaan käytetty. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista. ”Rakennushankkeet voidaan valmistella palvelussa käsittelyvalmiiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Hakemukset ja aineistot välittyvät sähköisesti suoraan kunnan järjestelmiin, eikä niitä tarvitse erikseen toimittaa paperisina monille eri tahoille”.

Päätöksen jälkeen myös rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Palvelussa hakija voi seurata lupien etenemistä ja nähdä muiden osapuolten, kuten viranomaisen, suunnittelijoiden tai muiden hankkeen osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

Uusi palvelu nopeuttaa lupakäsittelyä
Lupapiste kattaa toistaiseksi ainakin rakennus- ja toimenpidelupien ja toimenpideilmoitusten hakemisen ja palvelu toimii myös sähköisenä neuvontapyyntökanavana. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Palvelu kattaa rakennushankkeen koko elinkaaren ensimmäisestä neuvontapyynnöstä tai kontaktista hankkeen valmistumiseen saakka, olipa kyse sitten parvekkeen lasituksesta tai kauppakeskuksen rakentamisesta.

Lupapiste ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta sekä tekemään hakemuksen tai ilmoituksen valitun toimenpiteen pohjalta. Esimerkiksi kiinteistön tiedot saadaan helposti neuvontapyyntöön tai lupahakemukseen palvelun paikkatietojen avulla. Palvelu helpottaa myös kunnan viranomaisen sähköpostiruuhkaa ja vähentää puhelinneuvonnan tarvetta. Näin lupakäsittelyt nopeutuvat ja sujuvoittuvat. Lupapiste tuo pidemmällä aika-välillä kunnille kustannus- ja resurssisäästöjä.

Kuntalaiset voivat olla huolehtimatta, sillä lupapiste ei poista perinteistä paperilla asiointia tai mahdollisuutta kohdata viranomaista kasvokkain, mutta tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Ennen pitkää pyrkimyksenä on pyrkiä täysin paperittomaan lupakäsittelyyn.

Lisätietoja:
Rakennusvalvonta 040-572 3682

lupapiste.fi

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvontataksat 2019

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT

Hakemuslomakkeet

 • Rakennuslupahakemuskaavake
 • RH-1 lomake kaikista rakennuksista
 • RH-2 lomake täytetään mikäli asuinhuoneistoja on enemmän kuin yksi tai huoneistokokoon tulee muutoksia
 • Energiaselvitys
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus
 • KVV-työnjohtajan hakemus
 • Rakennuksen pääsuunnittelijan selvitys lomake
 • Selvitys naapurin kuulemisesta
 • Haja-asutusalueella selvitys jätevesien käsittelystä

Selvitys tontin hallintaoikeudesta  

 • Lainhuuto
 • Kauppakirja (alle 1 vuosi)
 • Vuokrasopimus

Karttaote    

 • 2 kappaletta
 • Haja-asutusalueella mittakaavassa 1:10 000
 • Kaava-alueella mittakaavassa 1:2 000

Rakennuspiirustukset  

 • 2-sarjaa
 • Pohjat, mittakaava 1:100 (pienet 1:50)
 • Leikkaus, mittakaava 1:100 (1:50)
 • Julkisivut, mittakaava 1:100
 • Hormileikkaus, mittakaava 1:20
 • Asemapiirros, mittakaava 1:500
 • Piirroksessa on osoitettava rakennusten mitat, etäisyys rajoista, viemäröinti, vesijohto, sähkölinjat ym.

Yhteystiedot:
Toimistosihteeri
Henna Vähäsoini
040 572 3682
henna.vahasoini(at)vimpeli.fi


Kaikkien rakennuslupien hakemisessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä.