Yrittäjyys ja elinkeinot

Vimpelin elinkeinorakenne on hyvin teollisuuspainotteinen. Se on yhdistelmä perhe- ja pienyrityksiä sekä kasvuhakuista vientiteollisuutta. Vimpeli on Etelä-Pohjanmaan suurin vientipaikkakunta asukaslukuun suhteutettuna.

Elinkeinoelämällemme antaa leimaa vahva metalliteollisuus ja yritteliäisyys. Rannilanmäen teollisuusalueelle on muodostunut paikallinen teollisuuskeskittymä.

Vimpelissä on myös palvelualoilta useita pieniä yrityksiä, jotka työllistävät yrittäjän itsensä tai muutaman työntekijän. Vimpelissä toimii aktiivinen yrittäjäyhdistys, jossa on n. 85 jäsenyritystä. Yrittäjäyhdistys järjestää tapahtumia ja koulutuksia, osallistuu tapahtumiin ja keskustelee sekä ajaa jäsenistönsä ja yrittäjien asiaa kunnassa. Vimpelin Yrittäjät ry:n monipuoliseen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.vimpelinyrittajat.fi. Vimpelin Yrittäjät löytyvät myös Facebookista.