Meluntorjunta

Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on asettanut meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi ohjearvot, joita sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä lupamenettelyssä mm. ympäristöluvissa. Ohjearvot on annettu sekä ulkomelulle, että rakennusten sisään kantautuvalle melulle.

Asuinalueilla, taajamien virkistysalueilla sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 55 dB ulkona klo 7-22 eikä yöohjearvoa 50 dB klo 22-7. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttö sallitaan ulkotiloissa klo 7-22 sekä ravintoloiden ja kahviloiden terassilla klo 12-22.

Jos näistä halutaan poiketa tulee toiminnanharjoittajan tehdä meluilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta.