Vimpelin kunta myöntää kesätyötukea yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille

     

VIMPELIN KUNTA 

 

 

 

VIMPELILÄISEN v.2000-2008 synt. NUOREN TUKITYÖLLISTÄMISEHDOT v. 2024

 

Vimpelin kunta myöntää kesätyötukea yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille, jota maksetaan kesätyöpaikan järjestämisestä vimpeliläiselle nuorelle seuraavin ehdoin:

1. Tukea maksetaan yritykselle, yhdistykselle ja yksityisille, joka työllistää

kesätyöhön Vimpelin kunnan alueella Vimpelissä kirjoilla (1.1.2024) olevan nuoren;

2. Tuki on 210 euroa / 2 viikkoa (yksi tukijakso / kesätyöntekijä, tuki edellyttää vähintään kahden viikon kesätyösopimusta) ajalla 1.5.-31.8.2024

toteutuneista kesätyöpaikoista; Tukeen on oikeus myös, mikäli yksittäisistä tunneista / päivistä muodostuu vähintään 60 tunnin työpanos

(esim. nurmikonleikkuu yksityisille) ajalla 1.5.-31.8.2024;

3. Työllistettävät nuoret ovat vuosina 2000–2008 syntyneitä (täyttävät tänä vuonna 16–24 vuotta);

4. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläkemaksut, kuitenkin vähintään 7 €/tunti, työaika vähintään keskimäärin 6 h / päivä;

5. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityslomaketta vastaan, tilityslomakkeen liitteeksi tulee toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadittu kirjallinen työsopimus = ehto tuen maksamiselle;

6. Työsuhteessa on noudatettava kunkin alan olemassa olevia työehtosopimuksia sekä työsuojelulainsäädäntöä;

7. Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän perheenjäsenistä (enintään 1 henkilö/yrittäjä); tukea ei myönnetä yksityishenkilölle oman perheenjäsenen palkkaukseen

8. Samalle yrittäjälle / yhdistykselle / yksityiselle maksetaan tukea enintään kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kesällä 2024 poikkeuksena, että 4H-yhdistykselle annetaan tukea viiden kesätyöntekijän palkkaamiseen

9. Mikäli kunta ei pysty suoraan kesätyöllistämään nuoria, voidaan tukeen varatun määrärahan lisäksi käyttää palkkaukseen varatusta määrärahasta säästyvää määrärahaa.

 

Hakemus kesätyötuesta tulee toimittaa viimeistään 27.3.2024 klo 15.00 mennessä.   Kesätyötukilomake julkaistaan kunnan nettisivuilla ja niitä on saatavilla myös kunnanvirastolta. Myöhässä saapuneille hakemuksille voidaan tukea myöntää saapumisjärjestyksessä, mikäli määrärahaa riittää.

 

VIMPELIN KUNTA

 

Liite       Täytettävä hakulomake