Kunnanhallituksen myöntämät avustukset

Vimpelin kunnanhallituksen vuoden 2024 avustukset ovat:

 • yleisavustus, hakuaika 1.-29.2.2024

 • kylien kehittämisavustus, hakuaika 1.-30.4.2024

-Linkki kylien kehittämisavustuksen sähköiseen lomakkeeseen

Vimpelin kunnan talousarvioon varataan vuosittain määräraha paikkallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Vimpelin kunnanhallitus. Yleisavustuksiin määrärahaa on varattu 24.000 euroa ja kyleien kehittämisavustuksiin on varattu 30.000 euroa.

Molempia avustuksia haetaan kunnan sähköisen asiointipalvelun kautta. Linkki asiointipalveluun kunnan kotisivuilla, kohdassa UUTISET.  Myös hakemuksessa tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisen järjestelmän kautta.
Liitteitä voi toimittaa myös varsinaisen hakemuksen jättämisen jälkeen annettuun määräaikaan mennessä.

AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

Yleisavustusta myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukaan. Hakemukseen on liitettävä edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Kylien kehittämisrahalla voidaan tukea ja avustaa kylien hankkeita, pieniä investointejä sekä toimintoja, jotka tukevat osaltaan seuraavia tavoitteita:

 • lisäävät kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta
 • edistävät harrastu-, liikunta-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa Vimpelissä
 • edistävät elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen
 • tukea voi hakea myös kilien kehittämisen suunnitteluun

Kunnanhallitus käsittelee yleisavustuksen hakemukset maaliskuun ja kylien kehittämisavustukset toukokuun aikana.

AVUSTUSTEN MAKSATUS

 • Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan saajalle sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.
 • Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
 • Kylien kehittämisraha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille jälkikäteen kuitteja vastaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti kuluvan vuoden loppuun mennessä
   

Lisätietoja:
Seija Kinnunen, puh 040 149 5719, seija.kinnunen@vimpeli.fi
Riitta Bergbacka, puh 040 172 2577, riitta.bergbacka@vimpeli.fi