KUULUTUS (MRL 200.2 §)

Vimpelin kunnanhallitus on päättänyt 15.12.2024 § 321 Ruissaarennevan (Hallapuro/Sääksjärvi) MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon tuulivoima- ja aurinkovoimapuiston hankealueelle.

Päätös tulee voimaan 22.1.2024

Päätös kokonaisuudessaan nähtävillä:

Vimpelin kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi kohdassa: Kunta ja Päätöksenteko – pöytäkirjat ja Vimpelin kunnanvirastolla osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

Vimpelissä 24.1.2024

VIMPELIN KUNNANHALLITUS