Ikäihmisten palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sivuille