Kuulutus / ympäristövaikutusten arviointiselostus / Jylkkä - Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohanke

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 22.5.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Jylkkä - Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohanke, Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi.

Kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat nähtävillä 24.5. - 22.6.2023 välisen ajan EteläPohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

Ilmoitus kuulutuksesta