Kuulutus jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Järviseudun jätelautakunnan alueella valmistellaan jätehuoltomääräysten uudistamista vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita.

Järviseudun jätelautakunta asettaa nähtäville Alajärven kaupungin, Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kuntien yhteisen jätehuoltomääräysluonnoksen sekä perustelumuistion.

Jätehuoltomääräysten luonnos ja perustelumuistio ovat julkisesti nähtävillä 21.4.–27.6.2023 välisen ajan niiden kuntien kunnanvirastoilla, joita ehdotus koskee. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä Järviseudun jätelautakunnan internet-sivuilla www.jarviseudunjatelautakunta.fi sekä Alajärven kaupungin internet-sivuilla www.alajarvi.fi

Jätelautakunta varaa hallintolain (434/2003) 41 §:n nojalla niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräyksillä voi olla huomattava vaikutus, saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta on toimitettava kirjallisesti 27.6.2023 mennessä joko postitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Järviseudun jätelautakunta, Alvar Aallontie 1, 62900 Alajärvi
jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi

Lisätietoja antaa jätelautakunnan toimistosihteeri:
Sami Uusitalo 040 776 8094 jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi

Sonja Maanselkä
Jätelautakunnan esittelijä

21.4.2023 Järviseudun jätelautakunta