Kuulutus / Ylikyläntien tiekunta

Ylikyläntien tiekunnan tieyksikköluettelo ja maksuunpanoluettelo

ovat nähtävillä Vimpelin kunnanvirastolla hallinto-osastolla 13.-28.6.2022 välisen ajan, osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

Vimpeli 13.6.2022

Ylikyläntien tiekunta