Julkinen kuulutus / valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitekmasta vuosiksi 2022-2027

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 17 §:n nojalla julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti alla olevan tiedon julkisesta kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla 21.12.2021-27.1.2022.

Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: Valtioneuvoston 16.12.2021 päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 21.12.2021-27.1.2022 2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus

Seinäjoella 17.12.2021