Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan voimaantulo

Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan voimaantulo

Tiedoksiantoaika: 26.8.2021 - 25.9.2021

Kuulutus