Millespakannevan ja Nassinnevan turvetuotantoalueiden (Alajärvi) kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Eurofins Ahma Oy:n esitityksen Millespakannevan ja Nassinnevan turvetuotantoalueiden kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi muutoksin ja tarkennuksin. tarkkailuohjelman hyväksyminen.

Kuulutus ja päätös kokonaisuudessaan aukeaa tästä linkistä