Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n esityksen Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelman muutoksin ja tarkennuksin.

Kuuluts ja päätös kokonaisuudessaan aukeaa tästä linkistä