Teiden hoito Vimpelin kunnan alueella

Vimpelin kunnan alueella on kolmenlaisia teitä; ELY-keskuksen omistamia ja huoltamia teitä, asema-kaava alueen tiet, jotka ovat kunnan omistamia sekä yksityistiet.

Yksityistiet ovat tiehoitokuntien omistamia ja nämä vastaavat myös omistamiensa teiden huollosta ja kunnossapidosta.

Kunta huoltaa ainoastaan asemakaava-alueen tiet mm. suolaamalla liukoisella kesäaikana sekä hoitamalla talvikunnossapidon.