Kuulutus / Kalastuslain 54 § mukaisesta kalastus- ja pyydysrajoituksista Lsappajärvelle

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 24.04.2024 seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää Järviseudun kalatalousalueen hakemuksesta Lappajärvelle päätöksessä mainittuja kalastus- ja pyydysrajoituksia.(kts. päätös ja sen kartta).

Päätös on voimassa vuosittain vuoden 2028 loppuun asti.

Kuulutus