Vireilläolokuulutus / Järviseudun kalatalousalueen hakemus kalastusrajoituksista Lappajärveen

Järviseudun kalatalousalue on hakenut seuraavia kalastusrajoituksia Lappajärveen:

1. Kalastuskieltoa kaikelta kalastukselta Pihlajasaaren ympäristöön kuhan kutuajaksi 15.5.-15.7.

2. Verkon solmuvälirajoista koskien kaikkea kalastusta ympäri vuoden solmuväliltään 25-49 mm verkoilla.

3. Kaupallista kalastusta koskien verkkojatojen enimmäispituudeksi 240 m

Vireilläolokuulutus