Kuulutus / Ullava-Alajärvi voimajohtohanke / Fingrid Oyj

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa Toholammin
kuntaan rakennettavan uuden Ullavan sähköaseman ja Alajärven olemassa olevan sähköaseman
välille kaksi rinnakkaista 400 kV voimajohtoa. Osa johtoreitistä suunnitellaan kahden virtapiirin
pylväillä, mikä mahdollistaa 110 kV virtapiirin asennuksen samoihin pylväisiin 400 kV virtapiirin
kanssa. Sähkövoiman siirtotarve määrittää, etenevätkö molemmat suunnitellut voimajohtoyhteydet
rakentamisvaiheeseen.

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että maastotutkimukset 82 km:n pituisten
400/110 kV voimajohtojen suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Toholammin, Kaustisen,
Vetelin, Halsuan, Perhon ja Vimpelin kuntien sekä Kokkolan ja Alajärven kaupunkien alueella. Kaikille
tiedossamme oleville maanomistajille tiedotamme henkilökohtaisilla kirjeillä tutkimusten aloittamisesta.

Tiedote voimajohtotutkimuksista on nähtävillä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja/tai
verkkosivuilla 29.1.-27.2.2024 välisen ajan.

Tiedote voimajohtotutkimuksesta

Helsingissä 26. päivänä tammikuuta 2024

FINGRID OYJ