Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteiskäsittelypäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä 31.10.2023

Päätöksen tiedoksi saantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 8.10.2023.

Antopäivä 1.11.2023

Hakija
H.T.Paalijärvi Oy, Hultintie 70, 62800 Vimpeli

Toiminnan pääasiallinen sisältö
Maa-ainesten otto ja murskaus sekä asfaltti- tiili-, betonijätteen kierrätys ja varastointi sekä murskaus. Arvioitu vuotuinen maa-aineksen ottomäärä 9150 k-m3 /a ja kokonaisottomäärä on 91 500 k-m3 sekä ottamisaika 10 vuotta. Alueella on olemassa oleva maa-ainesten ottoalue ja lupaa haetaan toiminnan jatkamiselle.

Toiminnan sijainti:
Toiminta sijaitsee Vimpelin kunnan Vimpelin kylässä tilalla Keskipalsta RN:o 27:22 ja Uusipaikka Rn:o 27:23

Päätösasiakirjat
Lupapäätös on asiakirjoineen nähtävillä 31.10.2023 – 8.12.2023 Vimpelin kunnanvirastolla osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli sekä Vimpelin kunnan verkkosivuilla osoitteella www.vimpeli.fi/kuulutukset.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät valitusosoituksesta.