Kuulutus / Jukkalan alueen asemakaavan muttos, luonnosvaihe

Jukkalan alueen asemakaavamuutos, luonnosvaihe

Asemakaavan muutos koskee Jukkalan asemakaava-alueen puistoalueen tonttia 934-404-11-366, sekä viereisen korttelin 262 rakentamatonta tonttia 1.

Suunnittelualue sijaitsee Jukkalan alueella Vimpelin keskustan läntisellä puolella Savonjoen kupeessa. Alueelle kulkee joen yli keskustan puolelta polkupyöräilyn ja jalankulun mahdollistava kevyen liikenteen silta. Moottoriajoneuvojen kulun mahdollistava reitti on pohjoispuolen Jukkalantie.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätöksellään 29.8.2023 § 61 kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus pidetään yleisesti nähtävänä 8.9. – 16.10.2023. Vimpelin kunnanvirastolla, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli aukioloaikoina, kunnan kotisivuilla https://www.vimpeli.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavat.

Asiakirjat

Muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti 16.10.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi tai postitse osoitteella Vimpelin kunta/Tekninen lautakunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Viestin otsikkoon/kirjekuoreen merkintä ”muistutus hybridikeskus”

Lisätietoja:
Vimpelin kunta, tekninen johtaja Jarno Pulkkinen, 040 651 7191, jarno.pulkkinen(at)vimpeli.fi

Vimpelissä 8.9.2023

Vimpelin kunta