Kuulutus / Hybridikeskuksen asemakaavamuutos, luonnosvaihe

Hybridikeskuksen asemakaavamuutos, luonnosvaihe

Asemakaavan muutos koskee Vimpelin kirkonkylän asemakaava-alueen korttelin 20 kiinteistöjä 934-404-2-546, 934-404-2-118, 934-404-2-71 ja 934-404-2-149.

Suunnittelualue sijaitsee Vimpelin keskustan läntisellä puolella, Valtolan alueella. Suunnittelualuetta ympäröi kolmesta ilmansuunnasta kunnan tiealue: pohjoisessa Opintie, lännessä Lehtokuja, ja etelän puolella Pöntisentie. Opintien varrella sijaitsee suunnittelualueesta länteen Vimpelin koulu, liikuntahalli ja urheilukenttä.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätöksellään 29.8.2023 § 62 kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus pidetään yleisesti nähtävänä 8.9. – 16.10.2023. Vimpelin kunnanvirastolla, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli aukioloaikoina, kunnan kotisivuilla https://www.vimpeli.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavat.

Asiakirjat

Muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti 16.10.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi tai postitse osoitteella Vimpelin kunta/Tekninen lautakunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Viestin otsikkoon/kirjekuoreen merkintä ”muistutus hybridikeskus”

Lisätietoja:
Vimpelin kunta, tekninen johtaja Jarno Pulkkinen, 040 651 7191, jarno.pulkkinen(at)vimpeli.fi

Vimpelissä 8.9.2023

Vimpelin kunta