Kuulutus / Maa-ainesten ottaminen

H.T.Paalijärvi Oy hakee maa-aineslain 4 §:n sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n ja 47 a:§n mukaista lupaa. Maa-ainestenoton käsittävässä luvassa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Lisäksi toiminnanharjoittaja hakee lupaa aloittaa toiminata valituksesta huolimatta.

Kuulutus 

Hakemus

Asiakirja