Kuulutus / Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

 

Asia
Destia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa. Maa-ainestenoton käsittävässä luvassa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

Hakija
Destia Oy, Lohkarekuja 1, 62100 Lapua      

Toiminta 
Toiminta kallioaineksen ottoa ja murskausta. Toiminta sijaitsee Vimpelin kunnan Vimpelin kylässä tilalla 11:242 Neerpakka. Arvioitu vuotuinen ottomäärä 15 000 k-m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 150 000 k-m3 ja ottamisaika 10 vuotta.            

Toiminnan sijainti:
Tila: Neerpakka 11:242 

Asiakirjojen nähtävilläolo      
Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 18.8.2023 – 25.9.2023 Vimpelin kunnanvirastolla osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli sekä www.vimpeli.fi/kuulutukset.

Asiakirjat

Muistutukset ja mielipiteet     
Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 25.9.2023 klo 15.00 mennessä Vimpelin kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai sähköpostilla kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 044-2970 364 tai kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi