Yleinen tieverkko / kunnan tieverkko

Yleiset pääväylät hoitaa ELY-keskus, tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100

Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.
Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa https://liikenne.palautevayla.fi/ > tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa https://liikenne.palautevayla.fi/ >. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Vimpelin kaavateiden ja yksityisteiden hoito talvikaudella 2018 Vimpelin kunnan tekninen toimi puh. 044-465 9775

AURAUKSET
Vimpelin kunnanvaltuusto on vuoden 2014 talousarviokäsittelyn yhteydessä tehnyt päätöksen eläkeläisten pihojen auraustöiden lopettamisesta. Kiinteistöille johtavat yli 200 metriä olevat yksityistiet aurataan entisen käytännön mukaisesti.

Pihojen ja alle 200 metrin yksityisteiden auraamisesta voi sopia omalla kustannuksellaan yrittäjien kanssa.

Auraustöitä kunnan alueella tekevät seuraavat urakoitsijat:

Alue 1 Rantakylä:
Tomi Laakso, puh. 0400-622 056

Alue 2 Mt pohjoispuoli Anttilankangas, Visti ja Koskela:
Asko Ahonen, puh. 040-530 9717

Alue 2 Mt eteläpuoli, Sääksjärvi ja Huopana (alueet 3,5):
Kiinteistöpalvelu Taricon,
Risto Uusitupa, puh. 040-586 3445 ja Taneli Keskitalo, 040-589 1884

Alue 4, Hallapuro:
Seppo Pakkala, puh. 0400-866 158

Alue 6 Lakaniemi, Pyhälahti, Pokela:
Mika Leväniemi, puh. 040-746 1173