Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Vt. kunnanjohtajan päätökset
30.10.2018 § 22, KuntaToimiston asianhallintajärjestelmän päivittäminen
28.11.2018 § 25, IP-postiluukkujen tilaus
28.11.2018 § 26, Kuntatodistus
11.01.2019 § 2, KuntaToimiston asianhallintajärjestelmän päivittäminen Tweb -asian- ja asiakirjahallintajärjestelmään / Tweb Sopimustenhallinta (laajennusopitiot)
16.01.2019 § 4, Kuntatodistus

Teknisen johtajan päätökset
21.12.2018 § 12, Toimistosihteerin palkkaaminen tekniselle osastolle

Ympäristösihteerin päätökset