Vesi- ja viemärilaitos

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen yleisenä tehtävänä on turvata asiakkaidensa puhtaanveden saanti ja huolehtia asiakkaidensa jätevesien käsittelystä, tuottaen palvelut kilpailukykyisesti kohtuullisella hinnalla, huolehtien verkostojen ja laitteiden kunnosta sekä tulevaisuuden investoinnit huomioiden.

Vesihuoltolaitos jakautuu:

Vesilaitokseen, jonka tehtävänä on toimittaa kuluttajille ja asiakkailleen mahdollisimman häiriöttömästi puhdasta pohjavettä.

Viemärilaitokseen, jonka tehtävänä on kerätä viemäriverkoston alueella asiakkaidensa jätevedet sekä ottaa vastaan muut asumisesta syntyvät jätevesilietteet ja käsitellä ne ympäristöhaitat minimoiden, nykyaikaista tekniikka käyttäen.


Vimpelin kunnan vesihuoltolaitoksen maksut:

Vesimaksut:

- Käyttövesimaksu 1,42 €/m³

- Perusmaksu 62,68 €/kiinteistö/vuosi

- Perusmaksu rivi- ja kerrostalossa, jossa on yli kolme huoneistoa
  talokohtainen mittaus, 125,36 €/rakennus/vuosi
  huoneistokohtainen mittaus 31,33 €/huoneisto/vuosi

- Elintarviketuotanto/karjatalous, jos kulutus yli 1000 m³/vuosi, on alennus 10 %
  käyttömaksusta

Jätevesimaksut:

- Käyttömaksu 2,92 €/m³

- Sakokaivoliete 20,05 €/m³

- Umpikaivoliete 5,00 €/m³

- Perusmaksu 62,68 €/kiinteistö/vuosi

- Perusmaksu rivi- ja kerrostalossa, jossa on yli kolme huoneistoa
  talokohtainen mittaus, 125,36 €/rakennus/vuosi
  huoneistokohtainen mittaus 31,33 €/huoneisto/vuosi

- muu kuin asumisesta syntyvä jätevesi, joka poikkeaa laadultaan
 asumisjätevesistä, käyttömaksu on 100 % suurempi

Hintoihin sisältyy alv 24 %.

Yhteystiedot:
Puhdistamon hoitaja Timo Pollarikoski, p. 040 187 7940
Ammattimies Valio Hallapuro, p. 044 465 9700
Toimistosihteeri/laskutus 06 2412 6404 tai 040 773 5773

Veden kovuus 0,45 = pehmeää

Vikapäivystys iltaisin ja viikonloppuisin 044 465 9712


 

.