Tartuntatautilain 15 § :n ja 16 §:n mukaiset päätökset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20503/2021 Tartuntatautilain 15 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle. Tartuntatautilain 15 §:n mukaisen päätöksen (LSSAVI/19875/2021) kumoaminen. Päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/20504/2021. Tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle. Tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen (LSSAVI/19876/2021) kumoaminen. Päätös