Ilmoitus kuulutuksesta

Jylkkä-Alajärvi 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Fingrid Oyj (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kalajoen Jylkän ja Alajärven välistä 2 x 400+110 kV:n voimajohtoreittiä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävillä pito

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut arviointiohjelman ja kuulutuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Arviointiohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 8.12.2021 – 28.1.2022:

Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversiot ovat lisäksi nähtävillä Vimpelin kunnanvirastolla ja Vimpelin kirjastossa, Patruunatie 15, 62800, VIMPELI

Kuulutus