Vesihuoltolaitos tiedottaa

Ohjelmistopäivitysten vuoksi vesi- ja jätevesilaskuja ei pystytä toimittamaan suunnitellussa aikataulussa.
Laskut lähetetään heti, kun tarvittavat korjaukset ohjelmistoihin on suoritettu.