KUULUTUS / Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut perustellun päätelmän 22.3.2021 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto, Lappajärvi.

Kuulutus

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunnot, mielipiteet ja asiantuntijakommentit