Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle lv. 2021 - 2022 tulevien oppilaiden

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmän avulla 22.2. - 7.3.2021.

Tulevien esioppilaiden huoltajille toimitetaan postitse ohjeet Wilma-tunnusten tekoon.

Nykyisten esioppilaiden huoltajat voivat käyttää ilmoittautumiseen olemassa olevia Wilma-tunnuksiaan. Tunnusten luomiseen liittyvissä mahdollisissa ongelmatilanteissa huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulusihteeri Pirkko Etulaan (p. 040 183 3422).

Koulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2014 tai sitä aikaisemmin   syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Esiopetukseen osallistuvat kaikki vuonna 2015 syntyneet lapset. Alajärvellä esiopetusta järjestetään Alakylän, Hoiskon, Paavolan ja Taimelan kouluilla.

Vimpelissä esiopetusta järjestetään Aapiskujan koululla

Jos huoltaja haluaa lapselleen perusopetuksen lykkäystä, on sitä koskeva kirjallinen anomus toimitettava koulun johtajalle/rehtorille.

Kouluun ilmoittautuneille uusille oppilaille järjestetään kouluilla toukokuussa tutustumispäivä, josta ilmoitetaan erikseen tässä lehdessä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Alajärvi 17.2.2021

Alajärven sivistyslautakunta