Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelle

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS VAASAN JA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIEN KUNTIEN ALUEELLE

Päätös TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEELLE

Hygienia-ohje