Yleis- ja kohdeavustukset vuodelle 2021 haettavana (Alajärvi)

Alajärven kaupungin talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen.
Määrärahan jakamisesta päättävät osaltaan Alajärven kaupunginhallitus, Alajärven kaupungin sivistyslautakunta ja Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta.

Ilmoitus kokonaisuudessaan aukeaa pdf-muodossa tästä

Alajärven kaupunki
Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.
Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.
Yleishallinnon varoista voidaan myöntää harkinnanvaraisia yleisavustuksia, jotka eivät kuulu muiden lautakuntien toimialaan. Avustuksia myönnetään paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja/tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Järvi-Pohjanmaan perusturva (Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli)
Yleisavustuksia myönnetään paikallisille terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa tuottaville järjestöille ja yhdistyksille.

Sähköisesti täytettävä hakemuslomake löytyy sivulta: alajarvi.fi/avustukset.
Lomake on mahdollista toimittaa myös paperisena Alajärven kaupungin kirjaamoon Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.
Hakuaika päättyy pe 26.2.2021 klo 15.00.
Järvi-Pohjanmaan perusturvan osalta hakemukset liitteineen voi toimittaa edellä mainitun lisäksi Lappajärven kunnan ja Vimpelin kunnan kirjaamoihin.

Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI / JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi 27.1.2021