Kuulutus / Lappajärven Hietojanlahden kunnostus, vesistötarkkailu

KUULUTUS

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut seuraavan päätöksen vesilain mukaisessa lupa-asiassa.

Toiminta jota päätös koskee

Hakija: Vimpelin kunta

Asia: Lappajärven Hietojanlahden kunnostus, vesistötarkkailu

Päätöksen antopäivä: 19.1.2021

Päätöksen nähtävlläolo:
Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla päätöksen antopäivää seuraavasta arkipäivästä alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa) sekä Vimpelin kunnan verkkosivuilla www.vimpeli.fi.

Päätös on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi >vesi > pintavesien tila > pintavesien tilan seuranta > Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Päätös

Ehdotus Lappajärven Hietojanlahden kunnostuksen velvoitetarkkailuohjelmaksi

Kartta

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Lisätietoja: Vesienhoidonasiantuntija Anna-Maria Koivisto +358 295 027 830

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Vaasassa 19.1.2021