Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 12.4.2021

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut pandemian perustasolla 23.3.2021 lähtien. Tänään 12.4.2021 kokoontunut Nyrkki totesi Aluehallintoviraston antaman päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamisesta enintään 20 henkilöön olevan voimassa 30.4.2021 saakka.

Nyrkki ei tehnyt muutoksia aiempiin 30.4.2021 voimassa oleviin suosituksiin, joten yksityistilaisuuksissa osallistujien määrä on enintään 10 ja uskonnollisissa tilaisuuksissa enintään 20 henkilöä. Tilaisuuksien turvallinen järjestäminen edellyttää riittävän suuria tiloja, jotta turvavälit (vähintään 2 metriä) voidaan säilyttää. Tilaisuuksissa on tärkeää käyttää myös kasvomaskia.

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 54 uutta tartuntaa (ilmaantuvuus 28 / 100 000 asukasta). Sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä 771 koronavirus tartuntaa. Viime viikolla ilmeni kolme joukkoaltistumistilannetta, jonka vuoksi karanteeniin on asetettu noin 100 henkilöä. Koronatestauksen viive pyynnöstä tulokseen on keskimäärin 11 tuntia.

Koulujen luokkaretkien ja opintomatkojen järjestämisessä suositellaan ensisijaisesti niiden siirtämistä syksyyn 2021 tai myöhäisempään ajankohtaan. Mikäli opetuksenjärjestäjä kuitenkin päätyy ratkaisuun, että luokkaretki voidaan järjestää (esim. 6.lk ja 9.lk), niin silloin suositellaan, että retki järjestetään lähialueella, pääsääntöisesti ulkoilma-aktiviteettina oman luokan kesken tai samalla ryhmällä, joka opiskelee koululla. Tartuntariskin pienentämiseksi on tärkeää noudattaa riittäviä turvavälejä ja käyttää kasvomaskia. Tartuntariski ei saa olla suurempi kuin normaali koulupäivänä. Yön yli kestäviä retkiä tai tapahtumia ei suositella.

Aluehallintoviraston määräykset

1.4-30.4. 2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Alueellisen yhteistyöryhmän Nyrkin linjaukset

Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa noudatetaan voimassaolevaa AVI:n kokoontumisrajoitusta. Rajoitukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia.

Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 30.4.2021 saakka

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä (vähintään 2 m) voidaan noudattaa. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia.

Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 30.4.2021 saakka

Yli 20 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Harrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita

Aikuisten (18 vuotta täyttäneiden) joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 30.4.2021 asti.

Alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille. Joukkue- ja kontaktilajien lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajien kanssa.

Uimahalleissa voidaan järjestää rajoitetusti seuraavaa toimintaa: koulujen uimaopetus (oman luokan kesken), uinti osana lääkinnällistä kuntoutusta.

Muut suositukset 30.4.2021 saakka

Harrastustoimintaan voi osallistua samanaikaisesti enintään 20 henkilöä.

Kirjastojen suositellaan tarjoavan vain lainaustoimintaa.

Oleskelua kauppakeskusten yleisissä tiloissa suositellaan välttämään.

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi.

Muu ryhmissä tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etätoiminnaksi.

Muusta kuin välttämättömästä syystä matkustamista suositellaan pidättäytymään.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja vakavasti sairailta. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Sosiaalihuollon yksiköissä mukaan lukien kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille. Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoille suositellaan vahvasti suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella

Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

Lisäksi Nyrkki suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa

Toisen asteen oppilaitoksissa

Peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat) kuntakohtaisen harkinnan mukaisesti. Kasvomaskien käyttö voi vähentää altistumistilanteessa karanteeniin asetettujen määrää.

Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa

Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet

  • Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
  • Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
  • Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
  • Museot, kirjastot, galleriat
  • Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä.
  • Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
  • Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
  • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
  • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit

 

Etätyö

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

 

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 12.4.2021

Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, 1.5.2021 alkaen

Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Tommi Niemi, hallintojohtaja, EPSHP

Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL

Heidi Ojala, johtaja ylilääkäri, Kaksineuvoinen

Kirsti Kähärä, johtava ylilääkäri, LLKY

Ritva Rintapukka, maaseutuyksikön päällikkö, ELY-keskus

Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapua

Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki

Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Tiina Perä, johtavaylilääkäri, Seinäjoki

Anita Huhtamäki, tiedottaja, EPSHP

Hanna Hyvärinen, hallintosihteeri, EPSHP, kokouksen sihteeri