Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 2.8.2021

Etelä-Pohjanmaan tartuntatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan. Aluellinen yhteistyöryhmä Nyrkki päätti, että sairaanhoitopiirin alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen.

Sairaanhoitopiirissä todettiin menneellä viikolla 45 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 1019. Suuri osa tartunnoista tulee nyt yökerhoista, pubeista, festareilta, juhlista, pääkaupunkiseudulta ja muualta Suomesta. Lisäksi tartuntoja tulee perheenjäseniltä tai muista sosiaalista kontakteista ja vähäinen määrä ulkomailta. Mennyt viikko on tartuntamääriltään ollut kolmanneksi suurin Etelä-Pohjanmaalla koko pandemian aikana. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on 32,1/100 000 asukasta, positiivisten koronatestien osuus on 1,7%.  Karanteeniin määrättiin menneellä viikolla yli 200 henkilöä ja joukkoaltistumisia on ollut merkittävän paljon. Tartunnanjäljitys on kuormittunut. Karanteenissa olevien sairastuneiden määrä oli 53 %.

Tartunnoista 34% perheenjäsenillä, 34% erilaisista lähteistä kuten pääkaupunkiseudulta, muualta Suomesta tai risteilyiltä, 13% tuttavilta tai muista sosiaalisista kontakteista esimerkiksi yksityistilaisuuksista, 13% ravintoloista, 2% epäselviä. Tartunnoista vain 4% oli ulkomailta. Suurin osa tartunnan saaneista ei ole saanut lainkaan koronarokotetta, mikä edesauttaa taudin leviämistä.

Eniten tartuntoja on todettu 10-19 –vuotiailla (29%) ja seuraavaksi eniten 20-29 –vuotiailla (25%). Tartunnat painottuvat nyt erityisesti nuoriin. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä pyrkii kiihtymisvaiheeseen siirtymisellä turvaamaan koulujen syyslukukauden aloituksen lähiopetuksessa ja estämään isoja joukkoaltistumisia.

Rokotekattavuus on nyt erityisen tärkeää saada nousuun. Kannustamme kaikkia, erityisesti nuoria ottamaan koronarokotteen, jotta lähiopetus ja esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset pystytään turvaamaan. Nuoremmissa ikäryhmissä Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus on valtakunnan keskiarvoa alempi. Kaikki yli 16- vuotiaat voivat varata koronarokotusajan. Kuntayhtymien / terveyskeskusten sivuilta löytyy tarkemmat tiedot ajanvarauksesta. Kunnissa pyritään järjestämään koronarokotuksia myös ilman ajanvarausta.

Maskin käyttö, turvavälien noudattaminen ja hyvä käsihygienia ovat edelleen tärkeitä. Koronavirusrokotteet vievät kohti normaalimpaa elämää ja tarjoavat tehokasta suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan.

Kesätapahtumia järjestetään varsin aktiivisesti. Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa ko. kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi. Tapahtumiin osallistujia suositellaan pysymään omassa seurueessa, käyttämään maskia ja säilyttämään turvavälit.

Sairaalahoidossa on muutamia koronapotilaita.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä yli 131 000 kpl.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona.              

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 9.8.2021 klo 12.30.

Nyrkin suositukset

1. Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

2. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se on mahdollista.

Lähikontakteja suositellaan mahdollisuuksien mukaan välttämään.

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

3. Lasten ja nuorten leiritoiminta

Paikallisiin terveysviranomaisiin tulee olla yhteydessä leiritoiminnan terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Leirille voi osallistua vain oireettomana.

Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa pienryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa.

4. Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

5. Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mukaisesti:

Aina joukkoliikenteessä.

Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset

Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä

Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

6. Terveysturvalliset kesätapahtumat

Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.

Tapahtumia suunnitellessa tulee huomioida kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä.

Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien terveysturvallisuutta perustasonkin alueella tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a pykälien mukaisesti.

7. Muut Nyrkin suositukset:

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Mikäli kuitenkin ulkomaanmatkoja tehdään, huomaathan, että sinun tulee rajalla tehdyn koronatestin lisäksi mennä myös toiseen koronatestiin aikaisintaan 72 tuntia sen jälkeen, kun olet saapunut maahan ellei sinulla ole todistusta saaduista 2 rokoteannoksesta tai 6 kk sisään sairastetusta koronavirusinfektioista tai koronavirusinfektion jälkeen saadusta yhdestä koronarokotteesta. Sinun tulee noudattaa omaehtoista karanteenia toiseen testitulokseen saakka. Testeissä käyminen on erityisen tärkeää silloin, jos sinulla on oireita, vaikka olisit saanut yhden tai kaksi koronarokoteannosta.

Kotimaan matkailussa suositellaan välttämään matkustamista kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleviin maakuntiin.

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 2.8.2021

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Kirsi Juvila, johtajaylilääkäri, EPSHP

Tommi Niemi, hallintojohtaja, EPSHP

Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapua

Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki

Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki

Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen

Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY

Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL

Laura Blåfield, aluehallintoylilääkäri, AVI

Hanna Hyvärinen, vs. tiedottaja, EPSHP, kokouksen sihteeri