Ilmoitus / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija: Vapo Oy

Dnro: LSSAVI/6401/2018

Päätösnro: 268/2020

Asia: Rahkanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Vimpeli.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkää hakemuksen Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito.
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 9.12.2020. – 15.1.2021 osoitteessa  https://ylupa.avi.fi

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Päätös