Avustus asumisneuvontatoimintaan

Avustus on tarkoitettu: Kunnille, järjestöille ja yhteisöille, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

Kuinka paljon: Enintään 35 % kustannuksista.

Vuonna 2021 ARA myöntää yhteensä 900 000 euroa asumisneuvontatoimintaan.

Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Asumisneuvontatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvontatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Ketkä voivat hakea avustusta

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Asumisneuvojien verkostoitumispäivät ja koulutukset
ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa asumisneuvojien verkostoitumispäiviin sekä ARAn järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.

Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla on oltava riittävä sosiaalialan osaaminen ja että hankkeen ohjausryhmässä on mukana sosiaalitoimen edustus.

Katso tarkemmat edellytykset avustuksen hakuohjeesta.

Avustuksen hakeminen
Vuoden 2021 avustusten haku alkaa 7.12.2020 ja päättyy 15.1.2021 klo 16.15.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan seurantalomake (lataa tiedosto liitelistasta alta) aikaisemmasta toiminnasta. Seurantalomake lähetetään sähköisesti Excel-tiedostomuodossa.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset lähetään ARAn kirjaamon sähköpostiin: kirjaamo.ara@ara.fi

Tai postitetaan osoitteeseen: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.