Tieto julkisesta kuulutuksesta

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksessa on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.20020-14.5.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020. Dno EPOELY/2236/2020,  kuulutus