Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija: Vapo Oy

Dnro: LSSAVI/9096/2019

Asia:  Pälvinevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Vimpeli

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.10. – 9.11.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.