Kuulutus/ilmoitus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija: Vapo Oy

Dnro: LSSAVI/13651/2019

Päätösnro: 209/2020

Asia: Korpisalonnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Vimpeli

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä minitun päätöksen tiedoksi juliisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 23.9.-30.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.