Kantatien 68 parantaminen välillä mt 7421 (Lakaniementie) - mt 750 (Isokankaantie), Vimpeli, tiesuunnitelma

Kuulutus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisen kuulutuksen, joka koskee otsikossa minitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä.

Kuulutus julkaistaan 10.6.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http:www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa.

Ilmoitus kokonaisuudessaan aukeaa tästä linkistä