Kuulutus / Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 14.5.2020 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja:  EMX Finland Oy
Lupatunnus: VA2020:0017
Varausalueen sijainti:  Alajärvi, Vimpeli
Varauksen voimassaolo päättyy:  24.3.2022

Kuulutus
Päätös
Kartta