THL:n linkit / tietoa koronaviruksesta kotihoidon sekä asumispalvelujen tietotarpeita varten

Hallituksen 16.3.2020 antamassa linjauksessa koronaviruksen hoitamiseksi Suomessa on toimintaohjeena yli 70-vuotiaiden osalta se, että heidät velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet).

Sosiaalihuollon asiakkaiden tulee saada heille välttämättömät päivittäiset palvelut turvallisesti toteutettuna. Palvelujen toteuttamisessa tulee ottaa käyttöön kaikki toimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Ohessa on linkit THL:n sivuille. Linkkeihin on koottu tietoa koronaviruksesta kotihoidon sekä asumispalvelujen tietotarpeita varten.

Koronavirustartuntojen torjunta kotisairaanhoidossa

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-kotisairaanhoidossa

Ohjeet koronavirustaudin COVID-19 kotihoitoon

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohjeet-koronavirustaudin-covid-19-kotihoitoon

Koronavirustauti: milloin on hakeuduttava hoitoon

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustauti-milloin-on-hakeuduttava-hoitoon

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto