VIMPELIN KUNNAN TIEDOTE 17.3.2020 / KORONA

            Avaa tiedote tästä LINKISTÄ

Valtioneuvosto on päätöksellään tänään 16.3.2020 antanut 19 kohtaisen tiedotteen toiminnasta koronaviruksen pysäyttämiseksi. Toimenpiteet ovat voimassa ajalla 18.3 - 13.4.2020.

Mikäli tilanne muuttuu, lisäohjeistusta annetaan Vimpelin kunnan netti-sivuilla ja facebookissa.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi?fbclid=IwAR3PSOb5fROAavEfSkEQHmr-TxXGtxOKTG6elHFQSlbNaKO4v2pCOr5W5r4

Vimpelin kunta peruuttaa kaikki kunnan tiloissa järjestettävät tapahtumat 13.4.2020 asti. Lisäksi Vimpelin kunta peruuttaa kaikki kunnan järjestämät yleisötilaisuudet 13.4.2020 asti.

Kaikki yli 10 hengen julkiset kokoontumiset on kielletty koko maassa.

Henkilöstöä on tiedotettu erillisellä henkilöstölle suunnatulla ohjeella. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Kunnanviraston ovet on suljettu 16.3.2020 alkaen toistaiseksi. Asiointi asianomaisiin viranhaltijoihin ja työntekijöihin puhelimitse ja sähköpostitse, jolloin voit kiireellisissä tapauksissa sopia myös henkilökohtaisesta asiakaskäynnistä kunnanvirastolle. Yhteystiedot netti-sivuilla.

Ne työntekijät määrätään etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Muu henkilöstö työskentelee normaalisti omissa työpisteissään. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.