Sääksjärven rantaosayleiskaavan vireille tulo ja maanomistajien kuuleminen

Kutsu/kuulutus
Sääksjärven rantaosayleiskaavan vireille tulo ja maaomistajakuuleminen

Vimpelin kunta on päättänyt aloittaa Sääksjärven rantaosayleiskaavan laatimisen. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi, kunnanvirastolla ja Vimpelin kunnan kirjastolla osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli 30 päivän ajan 17.12.2019 – 15.1.2020.

Tiistaina 7.1.2020 klo 12.00 – 17.00 pidetään Sääksjärven rantaosayleiskaavan kuulemistilaisuus /kaavoittajan vastaanottotilaisuus Vimpelin kunnanvirastolla valtuustosalissa osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Tilaisuudessa maanomistajilla ja muilla kaavan osallisilla on mahdollisuus ilmaista omat kaavaa koskevat rakentamis-  ym. tavoitteet. Paikalla on kaavan laatija Timo Leskinen sekä kunnan edustajat.

Maaomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä OAS:sta ja omat kaavaa koskevat tavoitteet myös kirjallisesti. Mielipiteet voi toimittaa vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai kirjeellä osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli 15.1.2020 mennessä.

Lisätietoa asiasta timo.leskinen@fcg.fi puh. 040 5089680 tai ville.karjalainen@vimpeli.fi puh.040-651 7191.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma aukeaa oheisesta linkistä