Kuulutus / Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija: Vimpelin kunta

Ruoppaus ja rannan täyttö sekä laiturin rakentaminen Lappajärven Hietojanlahdelle

Kuulutus